Cork Opera House

Cork Opera House
Cork Opera House
Emmett Place

Time:
3:00pm - 7:00pm

Phone:
021 427 0022

Web:

Wheelchair Accessible?
Yes

Categories:
Music / Performance
Oiche Chultuir

Join us for two very special events, Arán agus Im and Gaeilge Tamagotchi presented in association with the Abbey Theatre and Manchán Magan.

3pm – 4.15pm | Arán agus Im
Arán & Im is a theatrical performance/installation in which Manchán bakes sourdough bread for 2 hours while offering insights into the wonders of the Irish language – exploring potent words of landscape, terms of intuition and insight, and the many phrases that bring to life the mysterious glory of our natural world.

It is a celebration of language, land and local Irish food, with freshly-baked traditional sourdough bread for the audience to slice and spread with butter they churn themselves from Irish cream.

Arán & Im is taibhiú drámaíochta é Arán & Im ina mbácálann Manchán arán taois ghéir ar feadh dhá uair an chloig fad is a thugann sé léargas ar iontaisí na Gaeilge – agus é ag ceiliúradh focail mhealltacha a bhaineann leis an tírdhreach, téarmaí i dtaca le hiomas agus léirstean, agus an iliomad nathanna a thugann beocht do chumhacht agus mistéir an tsaoil nádúrtha. Is ceiliúradh é ar theanga, tír agus bia áitiúil na hÉireann, ina dtugtar amach arán traidisiúnta taois ghéir úrbhácáilte don lucht féachana lena ghearradh ina shlisní agus a smearadh le him a rinne siad féin a mhaistreadh as uachtar bainne na hÉireann.

6pm – 7pm | Gaeilge Tamagotchi
The Irish language has 4,400 different words merely to describe someone; to convey their character, their demeanour, their shape or stature. They are rarely used now. Many are already dead.

súghóg – stain left by tears
iarmhaireacht – loneliness at cock-crow
dril – drop glancing in the sun
spailp – surprise kiss

In Gaeilge Tamagotchi Manchan invites you to adopt an Irish word. Participants wind through a labyrinth of 30m of raw Irish linen to receive an endangered Irish word from the artist, which they agree to nurture, nourish and take guardianship of. They each receive a word unique to them and are given the opportunity to print or paint their word on stone, oak-wood or linen as a ritualistic covenant.

Tá 4,400 focal éagsúil sa Ghaeilge le cur síos a dhéanamh ar dhuine: lena gcarachtar, a meon, a gcruth a chur in iúl. Is annamh a úsáidtear a bhformhór acu anois. Tá cuid mhór acu básaithe cheana féin. In Gaeilge Tamagotchi tugann Manchán cuireadh duit focal Gaeilge a uchtú. Siúlann tú trí lúbra 30m de línéadach Éireannach le focal Gaeilge atá i mbaol a fháil ó Mhanchán, agus geallann tú an focal a chothú agus a chaomhnú agus cúram a dhéanamh de. Faigheann gach éinne focal sainiúil dó nó di féin amháin, agus tugtar an deis dó nó di an focal a phéinteáil nó a phriontáil ar cloch, ar adhmad darach nó ar línéadach mar chúnant deasghnách.

Map:

Cork Opera House