Óstán Clayton / Clayton Hotel

Óstán Clayton / Clayton Hotel
Clarion Hotel
Lapps Quay

Time:
6:00pm - 7:30pm

Wheelchair Accessible?
Yes

Categories:
Talks / Walks
Oiche Chultuir

Scoraíocht le ceol agus scéalta ó Loretta Uí Aogáin, múinteoir atá théis an domhan a thaisteal! Amhráin, ceol ón maindilín agus sólaistí!

An evening of storytelling and music with the amazing Loretta Uí Aogáin, a teacher who has travelled the world! Songs, music and refreshments, all welcome.

Map:

Clarion Hotel