Gael-Taca

Gael-Taca
Gael Taca
22 Sullivans Quay

Time:
7:00pm - 10:00pm

Phone:
021 431 0841

Web:

Categories:
Exhibition / Screening
Oiche Chultuir

Scannán le Mary Keane, faoi dhaoine cosúil le Mícheal Ó Muircheartaigh a chaith a gcuid blianta meánscoile sa chóras tumoideachas i nGaeltacht Mhúscraí. Roinntear a ndeá-eispéireas, na modhanna oideolaíochta a úsáideadh leis an teanga a mhúineadh agus a gcuid tuairimí i dtaobh caomhnú na teanga.

Abair do chuidse féin – breac síos do chuid tuairimí i dtaobh na smaointí a phléitear sa scannán agus I dtaobh caomhnú na teanga, ar ‘Bhalla na Mianta’ a bheidh ann ar an oíche.


Le tacaíocht ó Oireachtas na Gaeilge, maoinithe ag Foras na Gaeilge
With support from Oireachtas na Gaeilge, funded by Foras na Gaeilge.

 
irish-language-logos

Map:

Gael Taca